Оцінка впливу похибки визначення концентрації водень в гідридах інтерметалідів на час до руйнування системи під впливом зовнішніх теплових потоків

http://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfFireSafety/vol33/krivcova.pdf